Keman

Keman dört telli yaylı bir çalgıdır. Keman 4 telli olmadan önce 7 telliydi zaman içinde değişerek şu anki 4 telli halini almıştır. Değiştirilmesinin sebepleri ise görünüşünün kaba ve tutuşunun da zor olmasından kaynaklanır. Keman'ın telleri sırayla 7'den 6'ya, 6'dan da 5'e düşmüştür şimdi ise 4 tel mevcuttur o zaman dan bu zaman çalım tekniği açısından da bir çok gelişme olmuştur.

Yapımı

Keman insanı derinden etkileyen , eşsiz güzellikteki sesiyle , yaylı çalgılar ailesinin en önemli üyesidir. Sesi , öteki çalgılara göre birçok bakımdan insan sesine daha yakındır . Keman , çene altı ile omuz arasına sıkıştırılarak tutulur. Sol elin parmakları sap üzerinde bulunan tellere basarak gezinirken , sağ elde tutulan yay ,Keman tellerine sürtülerek çalınır . Gövdenin orta bölümündeki yan girintiler yayın daha kolay hareket etmesini sağlar.35 ile 36 cm arasında değişen bir gövdesi vardır. Küçük ve hafif bir çalgı olmakla birlikte , ortalama 84 ayrı parçanın bir araya getirilmesiyle yapılır .Genellikle iki cm .kalınlığında bir çam veya akağaç'tan oyma kalemi ve rende kullanılarak biçime sokulur . Keman'ın bir gövdesi ve buna bağlı bir sapı vardır.Gövde göğüs tahtası ya da tabla denen üst kapak , alt kapak ve onları birleştiren yanlık adlı verilen bir kasnaktan oluşur. Tellerin köprü aracılığıyla gövdeye yaptığı basınca direnebilmesi alt ve üst kapaklara hafif bir kavis verilmiştir . Sapın ucundaki burgulara( kulak) sarılarak bağlana teller bir eşikten (köprü) geçerek gövdenin ucundaki kuyruk bölümüne bağlanır . Köprü tellerin titreşimini üst kapağa iletir .Burgu yuvalarına yerleştirilen kulaklar tellerin istenilen ölçüde gerilmesini sağlar . Gövdenin içine boydan boya yerleştirilmiş ,bas çubuğu ya da bas kirişi denen bir çıta , eşiğin tam altında da can direği denilen bir takoz bulunur . Bas çubuğu sesin tınılanmasına , can direği de ses titreşimlerinin alt kapağa iletilmesine yardımcı olur . Üst kapak üzerinde " f " biçimindeki iki ses deliği ses titreşimlerinin gövdeden dışarı çıkmasını sağlar . Dış etkilerden korunabilmesi için yapımı tamamlandıktan sonra özel karışımlı bir tutkalla cilalanır, cila aynı zamanda Keman'ın ses tınısını belirleyen önemli bir öğedir. Keman yapım ustalarına Luthier denir . Ülkemizde Keman yapım teknikleri çok gelişmiş , çeşitli yarışmalarda birincilik alan Luthierlerimiz vardır bunlar : Cafer Açın , Mesut Gözalan, Yunus Tarhan , Mehmet Alkan ,Nevzat Önder ,Ayhan Damcıoğlu , Ahmet İyidoğan ,Emin Tilev , Bedii Akol v.b.

Virtüozler

Nicollo Paganini (1782-1840), Joachim Joseph (1831-1907), Pablo de Sarasate ( 1844-1908), Kreisler Fritz ( 1875- 1962), Heifetz Jascha ( 1901_1987), Menuhin Yehudi ( 1916_1999), Milstein Natan ( 1904-1992), David Oistrakh (1908_1974), Issac Stern (1920-2001), Kogan Lenoid ( 1924-1982), Ayla Erduran (1932-), Suna Kan( 1936), Itzhak Perlman (1945), Kyung Wha Chung (1948), Sholomo Mintz ( 1957), Anne-Sophie Mutter- (1963), Joshua Bell (1967), Cihat Aşkın (1968), Tuncay Yılmaz (1970), Maxim Vengerov (1974), Özcan Ulucan (1974), Atilla Aldemir (1975)Patricia Kopatchinskaja(1977), Janıne Jansen (1978), Hilary Hahn (1979), Sarah Çhang (1980), Julia Fischer (1983)

Ekipman

Hard case (sert kılıf), Keman, yay, reçine, yastık, metronom, nota sehpası ve eğitmenin uygun gördüğü keman metodu.

Ebatlar

1/4- 2/4- 3/4- 4/4 (tam keman)

Video